smiley-laughing-out-loud

CONDUCTOR: abaleya abaleya amai muyenda.
WOMAN: nioneka moga nikalaba?
CONDUCTOR: mmmm manje amai nikuyanka ma penalty?
WOMAN: weze kufuna nikuyanke ma freekick?

Don’t laugh alone, share 😀